Спешна намеса при мускулно скелетна травма (дисторзио на глезенна става)


Спешна помощТравми или състояния, които намаляват или имат потенциала да намаляват виталните функции на централната нервна и кардиореспиратораната система  се считат за спешни (първа медецинска помощ) ситуаци. Много сериозни увреди са убедителни и  познаваеми – такива, като липса на дишане или отсъствие на пулс. Такива състояния незабавно се подлагат на незабавен първичен  общ  преглед. Той служи за определяне гранциите и идентифицира спешни животоспасяващи ситуации, и продиктува какво индивидуално действие е наложително да се приеме при тях. Вторичен общ преглед (“преглед от главата до петите”) включва по-детайлно преценяване на установени състояния (неживотозастрашаващи), които не позволяват да се подложат незабавно на диагностика и лечение, но ако те са не разпознати и нелекувани, биха довели до сериозни усложнения (Sports Injury Management, 1995).

Футболът е спорт принадлежащ към единоборствата. Именно това е и причината за чест травматизъм при този спорт. Травмите са доста разнообразни и с различна степен на увреди – от най-елементарнното дисторзио до комоциото и загуба на съзнание.

В такива случаи е необходима спешна намеса на кинезитерапевта, медицинския персонал, лекарят-клиницист, специалист по образна диагностика и бързата помощ. Спортният кинезитерапевт трябва да има познания по анатомия, патоанатомия, физиология, патофизиология, биомеханика и патокинезиология. Познавайки добре характерните травми на вида спорт, условията в който се практикува, влиянието на атмосферната температура и налягане, и т,н. той трябва да има изготвен предварителен план за съответни инциденти по време на самата спортна проява (тренировъчна или състезателна обстановка).

22-годишен състезател по шорттрек по време на тренировка (футбол) в единоборство за топка, стъпва на криво, като в същото време друг състезател при опита да му отнеме топката прилага външно действаща сила (създадена от крака на противниковия състезател), която съвпада с огъвния момент на самото дисторзио. Атлетът пада на земята със силни болки и невъзможност да стъпи на травмирания крак.

Пострадалият атлет е на 22 години. Занимава се със шорттрек от 7 годишна възраст. Състезател е в националния отбор на България и е включен в олимпийската подготовка за зимната олимпиада в Торино. Той е дългогодишен състезател по шорттрек в елитен софийски клуб. Претърпял е костно-пластична операция на лява раменна става, поради хабитуална луксация на последната.

В литературата са описани подробно пoведението на медицинските лица и спортните физиотерапевти при запушване на дихателните пътища, остри кардио-респираторни  състояния, безсъзнание, външни кръвоизливи, вътрешни кръвоизливи, шок, фрактури, хипертерми и хипотермия.(Sports Injuries – Mechanisms, Prevention and Treatment, 1994).

Спешни състояния изискавщи насочване към най-близкия спешномедицински център или лекар

Медицински спешни помощи които изискват активация на бърза  помощ

 • Загуба на дишане или всички аномалии в дишането
 • Силни болки в гръдния кош или корема, които индикират сърдечна атака, спиране на сърцето или вътрешен кръвоизлив
 • Масивен кръвоизлив от магистрална артерия
 • Съмнение за гръбначно-мозъчна увреда в резултат от силна болка в гръбнака, парализи или невъзможност на движение някоя част от тялото
 • Травма на главата със загуба на съзнание
 • Отворени или мултиплени фрактури, фрактури на пелвиса, бедрената кост или множество фрактури на ребрата
 • Ставни фрактури или дислокации със загуба на дистален пулс
 • Тежки състояния на шок или наличиет на вътрешен кръвоизлив

Травми които изискват незабавно насочване към лекар

 • Травми на очите
 • Травми на зъбите, когато са били избите
 • Малки или прости фрактури
 • Разкъсвания, които изискват рафия
 • Травми при които функционалния дифицит е явен
 • Загуба на нормална сетивнност, намаляване или загуба на рефлекси, които индицират коренчева увреда
 • Явна мускулна слабост в крайниците, която индицира евентуална периферна нервна увреда
 • Съмнения за тежеста и природата на някоя травма.

Класифициране на спешните състояния по приоритет на опасност

Най-висок приоритет

Второстепенен приоритет

Най-нисък приоритет

Спиране на дишането или обструкция на дих. пътища

Загуба на кръв по-малко от 2 пинта

Минимални разкъсвания или травми на меките тъкани

Спиране на сърдечната дейност

Тежки изгаряния

Малки или прости фрактури

Засягане на магистрални артерии

Отворени или мултиплени фрактури

Навяхвания и изкълчвания

Гръбначни травми

Стабилни коремни травми

Разтежения

Травми на главата с бесъзнание

Травми на очите

Тези които, поради обширни травми, имат малък шанс за оцеляване

Фрактури на стави с липсващ дистален пулс

Фрактури на бедрената кост

В нашият случай използваме специални тестове за определяне степента на увреда на скелетно-мускулния апарат. Тези тестове включват (Sports Injury Management, 1995):

– обем на движение – активен и пасивен

– невролгични – дерматоми, миотоми, рефлекси и периферни нерви;

– стрес тестове – лигаменти, интраартикуларни структури, стабилност на ставната капсула, симптоми на притискане, мускулен баланс и васкуларна цялост;

– функционални тестове – проприоцепция, спортни специфични тестове (сила, мощ, издръжливост и бързина).

Веднага прекратихме тренировката след инцидента. Внимателно и безопасно се влезна на терена, спазвайки всички правила и процедури при остра травма. Направих деликатен словестен контакт с пострадалия ,като го попитах какво усеща, има ли силна болка, има ли възмможност да стане, ако може да се придвижи с помощ, да не стъпва на пострадалия крайник. Дадох знак на треньора да не влиза на игрището и да ме изчака в съблекалнята. Състезателят беше абсолютно контактен, отговаряше съвсем адекватно, цвета на лицето беше нормален и пулсът умерено ускорен (нормален при физическо натоварване). Събух маратонката и махнах чорапа, като веднага аплицирах ICE PACK и елевирах крайника. След това веднага се обадих на лекаря на отбора по биатлон и на бърза медицинска помощ. Преместихме състезателя в съблекалнята на тихо и осветено място. Направихме по-подробно изследване. Спазихме правилата за личната  неприкосновенност на атлета.Спешна медицинска помощ

Методи на изследване

–    оценка на психическото състояние – добро психическо състояние (лека степен уплаха), нямаше данни за травматичен шок.

–         обсервацио- при огледа на крайника не се забелязаха никакви особености (деформации, позиция на ходилото, отток).

–         Инспекция:

1) палпация – при палпирането не се остановиаха патологични крепитации, имаше болезнени зони под латералния малеол и в предно-латерален аспект на глезена.

2) оценка на болката по десет степенната аналогова скала – 10

3) активни движния- плантарната и дорзалната флексия бяха в пълен обем на движение. Имаше наличие на болка в крайните сектори от дъгата. Пронацията и супинацията също бяха в пълен обем на движение, но беше налице болка по отношение на движението супинация ( по десет степенната аналогова скала-10).

4) пасивни движения – всичките бяха в пълен обем на движение. Имаше силна болка при супинация.

5) рентгенова диагностика (от спешните медицински служби или най-близката болница).

От направените изследвания всичко клонеше към дисторзио на глезенната става. Бяха засегнати контрактилните и неконтрактилни структури на ставата. След бърза и точна обработка на информацията се оформи селдния план за действие:

–         прекратяване на тренировката за състезателя;

–         първичен и вторичен преглед на състезателя;

–         въздействие на болката (ice pack) и приемане на противовъзпалителен медикамент (diclofenac duo 75 mg);

–         имобилизиране с шина и транспортиране до спешните медицински служби във Велинград;

–         консултация с тарвматолог и  рентгенолог.

Хипотеза 1

Може би се касае евентуално за дисторзио на глезенна става. Това е една от най-често срещаните травми сред спортистите. Дисторзиото на глезенната става е класифицирано в три степени в зависимост от прогрсията на увреждане анатомичните структури и последващата немощ. При баскетболистите този вид увреда е 50 % от специфичния травматизъм за спорта, а при футболистите и волейболистите тя е 25 %. В зависимост от механизма на получаване на контузията (инверзия, инверзия с плантарна флексия, дорзифлексия или еверзия) съответно се засягат в различни степени връзките на глезенната става. Трите степени са: лека, умерена и тежка.

Хипотеза 2

Може да се съмняваме за наличието на авулзивна фрактура в областта на латералния малеол, скъсване на калканеофибуларната връзка и увреда на ставния хрущял на талуса. Тези съмнения се основават на факта, че по време на механизма на получаване на травмата, кракът на противниковия състезател допълнително прилага травмираща сила с посока съвпадаща на основната (която дислоцира) глезена.

След задължително направените изследвания и поставената клинична диагноза – дисторзио на глезенна става 2 степен, глезенната става се имобилизира с гипсова превръзка  за 21 дни. Включиха се некортико стероидни противовъзпалителни средства (НКПС), физиотерапия и подходяща рехабилитационна програма, адаптирана към съответния вид спорт. Изготви се лечебно-възстановителен план,  който беше обсъден с лекаря на отбора (по телефона), треньора и ръководството във Федерация кънки. Дадоха се препоръки на състезателя и треньора за постепенното завръщане в тренировъчния процес и превенцията от рецидиви.

Спортните физиотерапевти трабва да имат познания по спешна медицинска помощ, да оценяват и преценяват животозастрасяващите състояния. Всеки спортен кинезитерапевт трябва да може да прилага на практика непряк сърдечен масаж и дишане “уста в уста”.

Преди всяка тренировка, контрола или състезание да се направи ревизия на медицинската чанта!

Придвижването на сериозно контузен или неосъзнаващ  състоянието си атлет, винаги предполага съществуването травма на главата, шията или гръбнака и в такъв случай никога не трябва да се мести, ако няма присъствие на персонал от спешна медицинска помощ.

Като индивидуално главно правило би трябвало винаги, пострадалите да се препращат в най-близкия медицински център или спешна медицинска помощ.

При получаване на тежка травма, трябва да се тчита влиянието на околната среда – надморска височина, температура на въздуха, влажност и географска ширина.

При открити травми (фрактури и рани), трябва да се спазват изискванията за хигиена на кръвта и заразяване със СПИН. Винаги всички медицински и немедицински специалисти, обслужващи състезателите в тренировъчна или състезателна обстановка, трябва да бъдат снабдени с латексови ръкавици.

Обикновенно на международни състезания се свикват митинги относно прилагането на спешна медицинска помощ. На тези сбирки се разяснява и показва спешномедицинския план за действие при евентуална контузия на състезател. По този начин се получава координация между тийм физиотерапевтите и местните спешномедицински служби.

Резултати

Тъй като травмата е в острия период и състезателят беше имобилизиран, проследих единствено болката. В по-късен етап (възстановяване) могат да се проследят и всички останали показатели, а именно –болка, обем на движение, мускулна сила, редуциране на оттока, ДЕЖ (дейности от ежедневието) и т.н.

Непосредствено след получаването на травмата, болката беше остра и със висок интензитет – 10. С поставянето на студен пакет след 10 мин., болката започна да намалява. С приема на diclofenak duo 30-40 min и продължаване аплицирането на ice pack болката значително намаля – 6  по съответната аналоговта скала за болка.

За онагледяване последната е отразена в таблица и графика.

Интензитет на болката

Непосредтсвено след травмата

10 мин след травмата

40 мин след травмата

Степен на болката

10

8

6

Таблица 1

Графика на болката

Грфика 1

Графика 1

Обсъждане на резултатите

От таблица 1 и графика 1се наблюдава бързо редуциране на болката. Поставянето на лед и приемането на медикаменти значително намаляват болковата симптоматика. 40 мин. след получаване на травмата е със степен 6. Ледът свива кръвоносните съдове, влияе пряко върху ноцицепторите и предпазва от увеличаването на оттока в междутъканното пространство. От там налягането не е толкова голямо и съответно болката намалява. Елевирането на крайникът противодейства на засилаването на оттока и също редуцира болката.

В заключение трябва да отбележа, че при този случай на спешна намеса нямаше животоспасяващи процедури от моя страна и от медицинските служби. Притежавам познания и сертификат (водно спасяване) за първа помощ и спешна реакция при спиране на сърдечна дейност, и липса на дишане. Предстоят ми заверка на познанията и уменията ми при спешни случаи в БЧК и курс за повишаване на квалификацията по спешна медицинска помощ към Медицински Университет – София (септември 2006 година).

Книгопис:

 1. 1. Матев И, Банков Д. Рехабилитация при увреда на ръката
 2. 2. Шойлев Д. Спортна травматология
 3. 3. Георгиев И, Божинов С. Нервни болести – Учебник за студенти по медицина
 4. 4. Marcia K, Susan H. Sports Injury Management, 1995
 5. 5. Florence K, Elizabeth Mc, Patricia P. Muscles Testing And Function, 1993
 6. 6. Freddie. F, David S. Sports Injuries – Mechanisms. Prevention. Treatment, 1994
 7. 7. Richard L. Skeletal Muscle Structure And Function, 1992
 8. 8. Peterson L, Renström P. Sports Injuries – Their Prevention And Tritment
 9. 9. Токмаков П, Ставрев П, Атанасов Ат. Ортопедия и травматология

10. Shumway-Cook A, Woolacott M. Motor Control – Theory And Practical Applications

11. Joseph T. Atletic Injuries To The Head, Neck, and Face

Advertisements
Публикувано в Спортна кинезитерапия. Етикети: , , , , , . Коментарите са изключени за Спешна намеса при мускулно скелетна травма (дисторзио на глезенна става)
%d bloggers like this: