Особености в методиката на кинезитерапия при лечение на сколиози


СколиозаОсобеният строеж и функция на гръбначния стълб и лечението на разнообразните форми на гръбначните изкривявания налагат редица особености в методиката на изправителната гимнастика. Ако те не се познават и не се спазват, не е възможно да се постигне терапевтичен ефект.

Средствата за лечение на гръбначните изкривявания са активни и пасивни. Активните средства се използват широко като профилактично и лечебно средство при неправилните стойки, предно-задните изкривявания (кифози, Шоермн-Мау), при сколиози I и II степен, а също и за подпомагане на ортопедичното, оперативното и следоперативното лечение при изкривявания от III и IV степен.

Пасивните средства намират приложение предимно при по-тежките и подлежащи на ортопедично и оперативно лечение форми. Активното и пасивното лечение трябва да се съчетават оптимално.

Всяко упражнение, за да въздейства изправително, трябва да отговаря на определени изисквания и да се прилага по определен начин. Ако при едно общоразвиващо упражнение се предявяват допълнителни изисквания, които да влияят за възстановяване на правилното телодържане, то може да стане изправително. Тези изисквания се определят от формата и степента на изкривяването, което се лекува.

Особености на изправителната гимнастика

1. Изтеглянето на гръбначния стълб е първата особеност на изправителната гимнастика. То може да се извършва активно и пасивно;

2. Напрежението на мускулатурата е постоянен белег на кинезитерапията при лечение на гръбначни изкривявания;

3. Не се прилагат упражнения за релаксация;

4. Отбременяване на гръбначния стълб е едно от условията за създаването на нормално разположение на прешлените един спрямо друг;

5. При I степен се прилагат винаги симетрични упражнения, докато при II, III и IV степен се дават и асиметрични упражнения;

6. Да се работи внимателно по отношение подвижността на гръбначния стълб – прекомерната гъвкавост може да не бъде полезна в някои случаи.Изправителна гимнастика

Терапевтичният ефект при гръбначните изкривявания зависи от правилния подбор и умелото комбиниране на средствата на кинезитерапия и от спазване на изискванията на специалната методика. Необходимо е да се отделя по-голямо внимание на аналитичните силови симетрични и асиметрични упражнения с изометричен и изотоничен характер. Децата с гръбначни изкривявания трябва задължително да са под контрола на квалифицирани лекари физиотерапевти и кинезитерапевти. При леките случаи заниманията могат да се изпълняват групово, а при степени на изкривяване II и III, задължително се работи индивидуално.

Advertisements

Един коментар to “Особености в методиката на кинезитерапия при лечение на сколиози”

  1. Serge Says:

    Большое спасибо за интересную информацию!


Коментари са забранени.

%d bloggers like this: