Спорт и проблеми в лумбалния дял


Професионален спортистВ медиите, много често слушаме и четем за вредата от хипокинезията и за това човекът на 21 век съвсем целенасочено спортува. Всеки един от нас си избира спорт, който му доставя удоволствие и разбира се, полезен за неговото физическо и психическо здраве.

Няма човек, който в съзнателния си живот да не е почувствал болка в кръста, особенно когато се е занимавал с някакъв вид спорт (професионален или аматьорски)! Аматьорски спорт

Това е една от най-често срещаните оплаквания в съвременното общество. Причини за този вид страдание са доста разнообразни (психогенни, висцерогенни, васкуларнни, неврогенни и спондилогенни). В зависимост от произхода на болката се избира подходящо и адекватно лечение, но при всичките случаи едно от основните средства остава кинезитерапията. Със своите разнообразни методи и средства, тя намира приложение най-вече в хроничния стадий на лечението. Към нея се допълват и подходящи видове спорт (плуване, гимнастика, каланетика, йога, фитнес и др). По-голяма част от населението много често подценяват болките в лумбалната област, а те в много случаи са сигнал за някои по-сериозни заболявания (спонилоартрози, травми на гръбначния стълб, инфекции, неоплазми и др.).

Движението благоприятно въздейства въху всички органи и системи, както и върху психическото състояние на човека. При проблеми в лумбалния дял на гръбнака една от основните задачи на кинезитерапията е да се изгради адекватен мускулен корсет.

В зависимост от възрастта, полът и физическата годност, се изготвя подходяща програма от физически упражнения и подбор на подходящ спорт.

Болка в кръстаПри наличието на болков синдром и доказано заболяване в тази област трябва да се ограничават всякакъв вид движение при наличие на остра болка, подскоци, велоергометър при фиксирана “колоездаческа” поза, упражнения за коремна и паравертебрална мускулатура от неподходящи позиции. При съпътстващи други заболявания (кардиологични, дихателнни, ендокринии и др.) противопоказанията са специфични за съответните болести.

За насочването и подпомагането на хора с този вид проблем, важна роля играят: личният лекар, невролог, СПА центрове, фитнес центрове и специализирани центрове по рехабилитация!

За определянето каква физическа активност е необходима и подбора на подходящия вид спорт от значение е, да се направят някои физикални тестове:

1. подвижност на лумбалния дял – гониометрия;

Подвижност в лумбалния дял

2. дължина (еластичност на мускулите) – тестове за еластичност;

Тест за еластичност на периферния нерв

3. оценка на мускулната сила – ММТ;

Мускулно тестуване

4. оценка на болката- характер и интензитет. Важно е дали болката е остра или хронична, с каква степен на сила е тя (10 степенна визуално-аналогова скала).

Пример

При изследване на 10 елитни национални състезатели по шорттрек (2005 г.), 90 % от тях са страдали от болков синдром (от различен произход). На лице бяха следните резултати от проведените текущи изследвания:

1. 30 % имаха ограничен обем в лумбалния дял;

2. 60% имаха наличие на долен кръстосан синдром;

3. при всичките 10 човека , мускулната сила беше на високо ниво.

При определянето нивото на натоварване, вида спорт (лечебен или алтернативен) и аналитичните упражнения, в предвид бяха взети именно получените и анализирани резултати от изброенните по-горе тестове!

Като цяло движението под формата на гимнастически упражнения, елементи от спорт или конкретен спорт, имат положително влияние върху човешкия организъм. Разбира се, това се определя от правилният подбор на физическата активност и дозировка на натоварването. Тук важно значение имат, възрастта, полът, социалното положение, наличието на заболявания и др.

Спортните кинезитерапевти са специалисти, които имат необходимите знания, умения и подходи за промоцирането на здравословен и активен начин на живот. Те определят видовете програми от упражнения или подходящият спорт, за профилактика и лечение при различни видове заболявания (в частност – болки в кръста).

Кинезитерапевт/Спортен кинезитерапевт

На базата на физическите възможности, двигателната култура и наличието на заболявания, те определят степентта за участие във физически занимания и определят съответния риск от тях. Определя се подходящо ниво на натоварване и ангажираност на спортуващия.

За да бъде напълно удолетворен този който иска да спортува, се подбират такива спортове, които биха доставили удоволствие и укрепват неговото здраве!

След като се събере достатъчно информация, относно силните и слаби страни на спортисти, болни и хора занимаващи се с аматьорски спорт и техните предпочитания за физическа активност, се планира здравословен и оптимален прогрес на участие в различни спортни занимания.

Познавайки техните индивидуални осбености (физическа годност, двигателна култура, здравословно състояние, влечение към определен спорт и др.), се определят принципите за физическо натоварване!

Движението е в основата за повишаване на нашето психическо и физическо здраве!

За профилактика и лечение на проблеми в кръстната област е важен подбора на упражненията, изходната позиция, дозировката, корекция на техниката при изпълнение на дадени елементи в спортната практика, храната и питейният режим, злоупотребата със забранени медикаменти и т.н.

Упражнения 1

Упражнения 2

При практикуване на спорт, най-важното е да се спазват съветите на спортния лекар, треньора, инструктoра, учителя по физическо възпитание и спортния кинезитерапевт.

Advertisements

Един коментар to “Спорт и проблеми в лумбалния дял”

  1. Велоергометър Says:

    Велоергометрите са перфектни уреди и съм много доволна от тях!


Коментари са забранени.

%d bloggers like this: